پل طلایی پارس-یهود

Pars-Jewish Golden Bridge

The geopolitical secret of an empire

 from Cyrus the great to the present day

راز ژئوپلیتیک یک امپراطوری از کوروش بزرگ تا امروز

سامان کیوانپور – انجمن پادشاهی ایران

امروزه همگان بخوبی می دانند که دیدگاه کوروش بزرگ به جهان، برپایی امنیت سراسری بود تا بشریت قادر گردد به دروازه های آزادی و تمدن پای نهد. از این روی فتح بابل، آزادی و حمایت یهودیان برای برقراری این پل امنیتی و ایجاد یک پایگاه متحد در شرق مدیترانه از مهمترین و بارز ترین شاخصه های چنین آرایه استراتژیک بشمار می رود که از همان ابتدا در دستور کار هخامنشیان قرار گرفت. ایجاد این پل استراتژیک با بهره گیری از اشتراکات مذهبی و اقتصادی همراه با برپایی مجدد معابد و ایجاد پایگاه نظامی مشترک، چنان کارا و نیرومند بود، که هسته آن امپراطوری بزرگ را برای توسعه تجارت و امنیت، از شرق تا غرب امپراطوری فراهم آورد.

طرحی که کوروش بزرگ آغازگر آن بود همچنان توسط کبوجیه فرزند کوروش و سپس داریوش بزرگ ، خشایارشاو سایر شاهان ایرانی در صده های بعد دنبال شد(

حساسیت شاهنشاهان هخامنشی و ساسانی در سرزمین یهودیان نیز به همین مساله باز می گردد و هر زمان که این پل را قطع نبوده امنیت و امپراطوری برقرار بوده است.

از این رو آرایه ای از همگرایی های قومی، تجاری و ژئوپلیتیک بدنبال برقراری یک امپراطوری ایمن و متمدن بین ایرانیان و یهودیان  راز بزرگی  است که امروزه نیز دشمنان بسیاری دارد.

آرمان صهیونیسم نقطه عطفی در تاریخ تمدن یهود و هم راستا با آرمان کوروش بزرگ بوده و این پیوند تاریخی با ایرانیان غرورآمیز است. از طرفی به رسمیت شناختن کشوری بنام فلسطین با ادعای حکومت بر سرزمین های باستانی یهود یا هر ادعای ایدئولوژیک یا مذهبی دیگر، نه تنها برابر با به رسمیت شناختن توحش و تروریسم، بلکه یک توهین و خیانت بزرگ به بشریت و زیر پا گذاشتن صلح و مبانی حقوق بشر است. حال آنکه ممکن است تعاملات سیاسی منطقه خاورمیانه چنین فرصتی را برای کشور اسرائیل فراهم نکرده باشد. اما بایستی بر این اندیشه, راستین و استوار بود و آرزو داشت روزی یهودیان در اسرائیل بتوانند از بار سنگین به رسمیت شناختن تروریسم تاریخی اسلام رهایی یابند. چراکه ما نسبت به جبران اشتباهات تاریخی مسئول هستیم.

اتحاد سازمان یافته اعراب و رومیان در حمله به ایران و اسرائیل و تلاش برای شکستن این پیوند تاریخی در دشمنی با دو ملت پارس و یهود سرگذشتی دردناک و اشتباه بزرگ تاریخی است که باید جبران گردد  و به جرأت میتوان گفت برقراری دوباره این پل طلایی در سایه آیین ریشه ای کوروش بزرگ برای همه مردم سودمند و شادی آفرین خواهد بود گویی دگرباره همای آزادی بر بام موطن هردو ملت خواهد نشست، و خورشید فرهمند امپراطوری شکوهمند جهانیان تابیدن خواهد گرفت.

 

امرداد ۶۳۸۷ شاهنشاهی برابر با جولای ۲۰۲۳ میلادی