مدل «پیا»

مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند

درباره نویسنده

سامان کیوانپور, سیاستمدار ، استراتژیست

تماس

جهت گردآوری طرحها و پیشنهادات و همچنین سازماندهی اختصاصی.

مدل آلترناتیو سیاسی هوشمند / کنشگرساختار

در شرایط رویارویی مردم با یک رژیم ناکارآمد، اصلاح ناپذیر و سرکوبگر، این مدل دستگاهی را ارائه می دهد که به کمک آن براحتی می توان در دوران ناپایداری و بن بست سیاسی، ابر بحران و نزاع های بی پایان گفتمانی و همچنین نبود رهبری سیاسی موجه در بین معترضین، در قالب یک کار موازی با نظام حاکم و بر اساس اصل ورودیپردازشخروجی در سامانه های هوشمند با  اختصاص جایگاههای مناسب و کاربردی برای کلیه نیروها به پردازش گروهی و داده های گوناگون پرداخته و به راهکار نهایی جهت جایگزینی یک سامانه جدید و هوشمند دست یابد.

برای شرکت در اجرای این طرح با ما تماس بگیرید.

کوروش بزرگ بنیانگذار نخستین شاهنشاهی و ارتش پیشرفته ایران و جهان

آیین ریشه ای کوروش بزرگ

به نام خداوند جان و خرد

پیش نویس آیین ریشه ای شاهنشاهی ایران (قانون اساسی کوروش بزرگ)

رهاسازی میهن در این دوران پر از شگفتی ها تنها نمیتواند به یک رها سازی ساده وعادی و بعد هم به رفراندوم های جعلی و برنامه های طرح ریزی از سوی بیگانگان پایان یابد. این میهن٬ ۱۴ صده در اشغال اندیشه بربری و ناسازنده بوده است و برای اینکه یک بار و برای همیشه بتوان آثار یک هزار و چهارصد سال اسارت را از میان برداشت و نیکبختی راستین را به فرزندان گرفتارش ارمغان نمود٬ باید امروز که فرصتی شگفت پیش آمده است همه دردها را به گونه ای ریشه ای درمان کرد.
ستون های این آیین نامه ریشه ای بسیار ساده وبی پیرایه گردآوری شده است تا کارگزاران فرداهای میهن در آینده نتوانند با واژه ها بازی کنند و با پس و پیش ساختن حقوق مردم جامعه٬ اندک گام کژی بردارند.

پل طلایی

راز ژئوپلیتیک یک امپراطوری از کوروش بزرگ تا امروز

نوشته سامان کیوانپور

امروزه همگان بخوبی می دانند که دیدگاه کوروش بزرگ به جهان، برپایی امنیت سراسری بود تا بشریت قادر گردد به دروازه های آزادی و تمدن پای نهد. از این روی فتح بابل، آزادی و حمایت یهودیان برای برقراری این پل امنیتی و ایجاد یک پایگاه متحد در شرق مدیترانه از مهمترین و بارز ترین شاخصه های چنین آرایه استراتژیک بشمار می رود که از همان ابتدا در دستور کار هخامنشیان قرار گرفت. ایجاد این پل استراتژیک با بهره گیری از اشتراکات مذهبی و اقتصادی همراه با برپایی مجدد معابد و ایجاد پایگاه نظامی مشترک، چنان کارا و نیرومند بود، که هسته آن امپراطوری بزرگ را برای توسعه تجارت و امنیت، از شرق تا غرب امپراطوری فراهم آورد.

آغاز عصر نبردهای فضایی در جهان

رقابت بر سر استراتژی ها و راهبردهای کیهانی مهمترین انگیزه روسیه در حمله به اوکراین

نوشته سامان کیوانپور

پیشگفتار:

دیرگاهی است راهبردهای کیهانی و تسلط بر فضا به عنوان عامل پیشتازی در راس هرم قدرت در سیاست جهان و روابط بین الملل مورد ارزیابی قرار گرفته و محاسبات ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک را به کلی دگرگون ساخته است. به این معنی که هر کشوری که بالاترین توان مدیریت درگاههای علمی و تحقیقاتی ، زمین دفاعی و حتی گردشگری فضایی را در محدوده منظومه شمسی از آن خود کند قادر خواهد بود به یک امپراطوری پایدار تبدیل گردد ( از آنجایی که به صورت خودکار سایرجاه طلبی ها و تعاملات سراسر کره زمین زیر مجموعه ای از این سرفصل استراتژیک فضایی خواهد شد.)

برای شرکت در اجرای این طرح با ما تماس بگیرید.

با ما در ارتباط باشید

  • Instagram

  • YouTube

  • Telegram

  • Twitter

  • Clubhouse

 

برای شرکت در اجرای این طرح با ما تماس بگیرید.