پدرخوانده تروریستهای جهان در نقش مسیح آخرالزمان

۷ اکتبر روز حمله حماس به اسرائیل زادروز پوتین

نخست باید بدانیم شنبه ها برای یهودیان شبات شالوم است و از آنجایی که هم مصادف با روز هفتم خلقت بدست خدای یهود است استراحت می کنند و بجز نیایش دست به سیاه و سفید نمی زنند، و احتمالا نه موساد در خوابزدگی ۷ اکتبر مقصر است نه شیمبت و نه سایر فرماندهان ارتش، چرا که هرگز فکرش را نمی کردند خداوند این بلا را در شبات نازل کند.

اما از طرفی دیگر برخی دیگر بر این باورند که مسیح آخرالزمان طبق وعده یوحنا که به نابودی قوم یهود می آید، روز شبات از راه می رسد و بنابراین ترس روزهای شنبه نباید دست به هیچ کاری زد…

حالا در جبهه مقابل ظاهرا آن مسیح آخرالزمان حال و روز بهتری دارد، بدین صورت که اگر اورا یک مسیحی متعصب از دارو دسته ارتودکسهای مسیحی و از همان تخم و ترکه روم مسیحی بدانیم، این شاهزاده ولادمیر تولدش را با حمله به یهود جشن گرفته است تا قدرت خدای خودرا به اثبات رساند و البته نباید از نظر دور داشت این مسیح جدید برای اینکه از خطر مصلوب شدن دور بماند، در تاریخ نسبتا درستی متولد شده است و آن تولد در صورت فلکی باکره است. در حالی که عیسی مسیح در برج کماندار زاده شد… 

گویی مسیح رفته به آسمان مسیر پیشین را اصلاح کرده و دوباره رجعت کرده تا تاج و تخت خودرا پس بگیرد البته در ۷۱ سالگی!

اما وقتی خوب این زایجه را بررسی می کنیم دو عامل مهمتر وجود دارد که نه تنها سر جای خودش نیست بلکه همچنان مرگی تلخ را نوید می دهد.

در باستان رسم بر این بود که شاهزاده ای یا خانی مبادا طالع یا زایجه خود را از آسمان جعل کند که اگر چنین شد سرنوشت شومی در انتظار او خواهد بود.

حال بنظر می رسد آخوندهای ارتودکس پاتریک هاوس در مسکو اینهمه تلاش کرده اند تا این مونگول خان را از درون شاید هزاران سرباز قدیس گلچین کنند و بنام شاهزاده پوتین مسیح جا بزنند، آخرش هم گند زدند. 

تاکنون که امکان نداشته است کسی توهم طالع دروغین خودرا، براستی و گزینش آسمانی فرض کند و تاوان سخت ندهد. خدا به این مسیح دروغین رحم کند.

از طرفی دیگر باید دید این خان عربهای متوهم خائن از آخوندهای حاکم شیعه در ایران و لبنان و عراق گرفته تا مفتیهای وهابی، چرا عقلشان را به این پدرخوانده نادان داده اند؟ شاید به هوای اینکه اورشلیم را می گیرد و تحویل آنها می دهد… لابد محض رضای خدا!؟

با هم می نشینیم و نرادی یک مشت ابله متوهم را نظاره گر خواهیم بود. 

دوشنبه/ مهشید ۲۴ مهر ۶۳٨۷ شاهنشاهی