روسها به هدف خود در یورش به اسرائیل دست یافتند؛ استانبول در خطر حمله ناوگان ارتش روسیه

همانگونه که در نخستین ساعات یورش وحوش حماس به خاک اسرائیل گفتیم، هدف ژئواستراتژیک روسها در این مرحله از طرح ریزی این حمله بی مهابا ایجاد شکاف بی بازگشت میان اسرائیل و ترکیه است تا روسها به گام بعدی برنامه های خود بپردازند و به هدف خود در این مرحله دست یافتند.

علی رقم تلاشهای انجمن پادشاهی ایران مبنی بر عدم اتخاذ رویکرد احساسی از سوی ترکیه در واکنش به جنگ پیش آمده و هشدار نسبت به نقشه روسیه ایجاد شکاف بزرگ بین ترکیه و غرب بویژه اسرائیل و ایالات متحده، شوربختانه با قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در روز گذشته، از اینجا به بعد ترکیه تحت نفوذ کامل روسیه قرار خواهد گرفت به بلعیده خواهد شد.

“لازم به توضیح است روسها از سال ۲۰۱۵ با ورود به سوریه زمینه سازی بخش تکمیلی برنامه های خودرا برای تسلط به دریای مدیترانه آغاز کردند تا در آینده با گروگان گرفتن اسرائیل به کمک اعراب، دست بالا را در اعمال سیاستهای خود نسبت به آمریکا پیدا کرده و درجهت ایجاد جهان روس پیشروی کنند و در طول تمام این مدت پوتین موفق شد با قرار دادن شاخ در جیب خامنه ای، سپاه احمق پاسداران را به رایگان به خدمت گیرد.”

در زمان حمله روسیه به اوکراین بلافاصله انجمن پادشاهی ایران زنگ هشدار را در این مورد به صدا درآورد و پرده از اهداف ژئواستراتژیک روسیه در پوشش حمله به اوکراین برداشت که تا حدی هرچند عاملی بازدارنده بود اما بدلیل عدم همراهی های لازم روسها به گام بعدی پای نهادند…

ما توصیه کردیم برای پیشگیری موقت روابط اسرائل و ترکیه تقویت شود تا یک فایروال در مقابل روسیه بوجود آید چراکه همکاریهای امنیتی ترکیه و اسرائیل می توانست تحرکات روسها را مورد آنالیز دقیق قرار دهد که شوربختانه این فرآیند ناتمام ماند و چند روز پیش از سفر بنیامین نتانیاهو به آنکارا، ناگهان حماس دیوانه وار به خاک اسراییل زد که با پیامدهای رخداده دیگر راه برگشتی باقی نمانده است.

به هر روی هفته پیش و در گرماگرم جنگ، روسیه وعده هاب گازی را به ترکها داد، به دیگر سخن همان استراتژی فریبنده و خائنانه ای که در پروژه نورداستریم بر سر اروپا آورد تا در زمان لازم به عنوان اهرم فشار از آن بهره گیرد.

اکنون دیگر دیر شده ترکها فریب این نیرنگ را از سوی پوتین خورده اند و گوششان بدهکار نیست و به محض رم دادن ترکیه به سمت و سوی مناسب، روسها جهت تسخیر تنگه بسفور و داردانل اقدام خواهند کرد. 

در این میان استانبول،  کرانه های شمالی و غربی ترکیه، بیشتر از نقاط دیگر در معرض خطر قرار خواهند گرفت، حال اینکه روسیه تا چه حد از گروههای تروریستی کرد نما بواسطه سپاه پاسداران یا با ایجاد بن بست در ارمنستان راه تدارکات ترکها را خواهد بست مشخص نیست، اما آنچه که در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است این است که، با توجه به ضرورت پیوندهای امنیتی در ژئوپلیتیک فلات ایران و آناتولی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، امید انجمن پادشاهی ایران اینست تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در امریکا روسها موفق به اجرای نقشه خود نگردند، چراکه رویکرد دولت بایدن در واکنش به تحرکات روسیه، تنها یخزدگی و نظاره است و این رویکرد اموان پیشروی روسها را میسر می کند.

همچنین سپاه پاسداران در خلال این منازعات سروشت شومی خواهد داشت چراکه متوجه عاملیت و بی اثری خود خواهد شد و اینجاست که بالا گرفتن جنگ کنونی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی اگر بخواهد تا سر حد موشکباران شیخ نشینها گسترش یابد، از آنجایی که بر خلاف توافقات روسها و اعراب است، پوتین قطعا از چنین رخدادی ممانعت خواهد کرد.

انجمن پادشاهی ایران ضمن رصد دقیق شرایط منطقه بار دیگر نسبت به رخداد چنین وضعیتی به همگان هشدار می دهد و تلاش خودرا برای به زانو در آوردن پوتین افزایش خواهد داد چراکه کارت پایان دادن به این شرایط را در اختیار خود دارد.

یکشنبه / مهرشید ۷ آبان ۶۳٨۷ شاهنشاهی