آغاز عصر نبردهای فضایی در جهان

رقابت بر سر استراتژی ها و راهبردهای کیهانی مهمترین انگیزه روسیه در حمله به اوکراین

نوشته: سامان کیوانپور
21 آوریل 2022  /   1 اردیبهشت 1401

پیشگفتار:

دیرگاهی است راهبردهای کیهانی و تسلط بر فضا به عنوان عامل پیشتازی در راس هرم قدرت در سیاست جهان و روابط بین الملل مورد ارزیابی قرار گرفته و محاسبات ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک را به کلی دگرگون ساخته است. به این معنی که هر کشوری که بالاترین توان مدیریت درگاههای علمی و تحقیقاتی ، زمین دفاعی و حتی گردشگری فضایی را در محدوده منظومه شمسی از آن خود کند قادر خواهد بود به یک امپراطوری پایدار تبدیل گردد ( از آنجایی که به صورت خودکار سایرجاه طلبی ها و تعاملات سراسر کره زمین زیر مجموعه ای از این سرفصل استراتژیک فضایی خواهد شد.)

بخش نخست:

گاهی پیش می آید ما به دشمنان انسان (تمدنهای مردم کش برقرار) از جایگاه خودمان و دید خود نگاه می کنیم و فراموش می کنیم امکان دستیابی به جایگاههای شایسته با حفظ پرستیژ و در نظر گرفتن حقوق انسانها برای دشمن وجود ندارد.

روسها به دلیل سوابق جنگی گذشته نمیتوانند به سازگاری خود با جهان فکر کنند و این روزها از این پیشینه برای کامل کردن استراتژی های زمینی و فضایی بهترین بهره را می برند و پیش خواهند رفت تا به تمام اهداف خود دست یابند. قطعا حفاظت از جان انسانها و پیشگیری از بروز یک جنگ گسترده اتمی ترس بزرگی است که برای ما وجود دارد اما برای روسها یک غنیمت شادانه است.

مشخصا وصیت پتر کبیر برای دستیابی به آبهای گرم مدیترانه و اروپا، نیروهای سیاسی و نظامی این کشور را همواره بسیج کرده است و البته یک نقطه انگیزه بخش و قدرتمند برای نیروهای روس است. (شاید آنها هرگز شکست نخورده اند و تنها وانمود به شکست کرده اند).

آنچه مسلم است روسها به هیچ کس اعتماد ندارند  و دوستی های آنها همیشه موقت و کوتاه است، بنابراین به آشوب و نارضایتی در جهان دامن می زنند تا در فواصل زمانی مشخص به سمت اهداف خودحرکت کنند.

روسها امریکا را بخاطر نوع گفتمان سیاسی و استراتژی های دفاعی بزرگترین دشمن خود می دانند، چین انبار آذوقه و لجستیک آنهاست، کره شمالی و جمهوری اسلامی و کوبا پروکسیهای آن هستند و اعراب همپیمانان پنهان آنها. کمتر از ما به پول فکر می کنند، روسها بدنبال قدرت سرتاسری هستند تا دیگر نگران نابودی نباشند.

روسها در ژئو استراتژیک بدنبال یکدست کردن سرزمینهای خود تا سوریه هستند و با مقدمه چینی بسیار سوریه را مال خود کرده اند، از روی ترکیه هم عبور خواهند کرد تا مثل شبح در بالای سر اسراییل ظاهر شوند و تا رسیدن به این نقطه بطور پنهان با اعراب دوستی می کنند. ( برای اعراب حفظ اسلام در ایران و فلسطین و در نهایت تجزیه ایران اهمیت حیاتی دارد تا از بین نروند. از این رو همگامی با روسها را پذیرفته اند.)

حضور قاطع روسیه در سوریه و مدیترانه هم اروپا را در محاصره جدی و باج پردازی قرار خواهد داد و هم امریکا را مجبور خواهد ساخت بخاطر حمایت از اسرائیل از سیاستهای روسیه تبعیت کند. در این نقطه ادعای همیشگی اعراب بر سرزمینهای فلسطین ، اهرم فشار روسیه بر اسرائیل به عنوان یک عامل تعیین کننده خواهد بود.

روسها در این مسیر بی رحم خواهند بود و بدنامی یک دیکتاتور خونریزیا بیمار بنام پوتین را به جان خریده اند، بنابراین با وجود آگاهی بر بالابودن هزینه های حمله به اوکراین و تبعات تحریمی دیربازگشت، همچنان و با بالاترین سرعت پیش خواهند تاخت. (داستانی که ریشه در مطرح ساختن تئوری توطئه از سوی روسها نیز دارد.)

اما باید توجه داشت تغییر رژیم در ایران  برای اعراب یک سراب بیشتر نخواهد بود که این وعده فریب روسیه به اعراب است، در حالی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بایستی با استفاده از اهرم فشار هسته ای  سهم خواهی های ژئوپلتیک روسها را تامین کند و مانع حمایت ایران از مردم اوکراین شود (فرمان انهدام عمدی هواپیمای اکراینی و پرتاب موشک به اربیل و تاسیسات آرامکو عربستان سعودی، ابزار این راهبرد پیشگرانه بوده است) تا اعتماد اعراب به روسها نیز به این ترتیب تضمین شود.

در سوی دیگر اعمال ترس و دشمنی بر ژاپن و استندبای قرار دادن کره شمالی تهدید بارز اما غیرمستقیم برای آلاسکا، کانادا و ایالات متحده امریکا در تیررس شرق روسیه است که مورد بررسی این نوشتار نیست.

بخش دوم:

پیشرو ترین سازمان در جهت پوشش جاه طلبیهای فضایی در دولت انگلستان  National space  strategy  در سالهای پیش تاسیس شد و امریکا نیز به تازگی واحد دفاع فضایی DOD Space Strategy را به پنتاگون افزود.

 ایالت متحده و اروپا در بخش سازماندهی اردوگاههای فضایی، آزمایشها و پیشرفتهای قابل توجهی داشته اند اما همچنان در زمینه پیشرانه های کارا با مشکلات حل نشده در فناوری فضا پیماهای دوربرد مواجه هستند تا جایی که تکمیل این استراتژی ها موکول به استفاده از پیش رانه های روسی است که به خاطر انگیزه های نظامی بی عیب نقص و چابک عمل می کنند.

با کنار زدن حاشیه های اقتصادی و انرژی بنیان از نبرد اوکراین ، روسیه نمیتواند تحمل کند که بار تمام نقل و انتقالات مهم فضایی را به دوش بکشد اما سود حاصل از تمام این فرآیند چه در بعد تبلیغی و چه در ابعاد دفاعی و اقتصادی بسود غرب تمام شود. عدم دستیابی روسیه به یک سیاست ایمن بویژه بدلیل ضعف دسترسی به آبراهه ها و بندرگاههای جنوبی همچنان که از محبوبیت این ابرقدرت کاسته در عین حال روسها را در مسیر جاه طلبیهای خود به سطح اضطرار رسانده است.

قطع همکاری با ایستگاه فضایی بین المللی و توقف فروش پیشرانه های موشکی به شرکتهای خصوصی فضایی، رای ممتنع هند و چین و امارات بخاطر همین وابستگیهای فضایی و از طرفی تحمل تحریمهای اقتصادی زیان بخش و ریسک انزوا در بازارهای جهانی انرژی به روشنی نشان می دهد تنها ارزشهای استراتژیک فضایی و چشم انداز دراز مدت این فرآیند بین المللی، روسها را برآن داشته تا چنین زنجیر پاره کنند تا برای غرب تاقچه را بالاتر بگذارند و در این میان مردم بیگناه هزینه این جاه طلبیها را بپردازند.

ترس استفاده از سلاحهای بالستیک اتمی توسط روسها واقعی است و مشخصا ناتو را مجبور ساخته جنگ را در اوکراین نگه دارد، صلح به روسها بستگی دارد که به نظر میرسد تمهیدات مقابله با تحریمها را اندیشیده اند ، اما اگر بدرستی استراتژی روسها را ارزیابی کنیم خواهیم دید که آنها مایل به جنگ جهانی اتمی  نیستند چراکه اوکراین را به یک لابراتوار روانسنجی برای واکنش ناتو تبدیل کرده اند و این خود نشاندهنده بخش محافظه کارانه روسها در این جریان و جبران نفرت جهانی آنها در آینده است، اما پوتین را نیز متوقف نخواهد کرد.

با اینحال بنظر می رسد راههایی برای توقف و عقب نشاندن روسها وجود داشته باشد که باید آنرا جدی گرفت.

پایان